Shop

กระเบื้องหลังคาลอนคู่ โอฬาร

฿7.85

สีสันเงางาม สู่จินตนาการของกระเบื้องโอฬาร

กระเบื้องลอนคู่ ตราลูกโลก เป็นลักษณะเป็นล่องห่าง เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และการระบายน้ำได้ดี กระเบื้องมีน้ำหนักเบา เหมาะในการติดตั้ง ใช้งานง่าย กระเบื้องสีทุกแผ่นเคลือบด้วยสีพิเศษ 3 ชั้น ทนต่อทุกสภาวะอากาศให้สีสวยสดและเงางาม ไม่มีมลภาวะต่อธรรมชาติ ตลอดอายุการใช้งาน

สีพิเศษ Special Colors

สีมาตรฐาน Standard Colors

สีเมทัลลิค Metallic Colors

ยืดหยัด…ท้ากาลเวลา

บ้านสไตล์ไทย…ความงดงาม ที่คงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนเป็นแรงบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องลอนเล็ก มีรูปลอนเล็กตื้นเท่ากันทั้ง 7 ลอนในแผ่นเดียว เพื่อประโยชน์ในการระบายน้ำ น้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน และเคลือบสีกระเบื้องด้วยกระบวนการพิเศษถึง 3 ชั้น จึงทำให้กระเบื้องคงความสวยงามยืนหยัดท้ากาลเวลาไปอีกนาน…

สวยทนทาน…นานเท่านาน

บ้าน…จุดเริ่มต้นของความสุข ความอบอุ่นในครอบครัวที่เราจะต้องพักอาศัย ไปเป็นเวลานาน กระเบื้องลอนคู่ ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความหมายของบ้าน เพราะมีท้องลอนลึก และกว้าง ทำให้ระบายน้ำได้สะดวก พรอ้มสันของลอนที่มั่นคงทั้งสองลอนในแผ่นเดียว จึงแข็งแรงทนทาน นอกจากจากนี้ยังมีการเคลือบสีกระเบื้องพิเศษถึง 3 ชั้น ทำให้สีกระเบื้องสวย ทน ตลอดอายุการใช้งาน