Shop

ไดมอนด์ลินเทล

คานทับหลังสำเร็จรูป DIAMOND LINTEL(ไดมอนด์ ลินเทล)

เป็นคานทับหลังคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็ก ใช้สำหรับวางพาดในแนวเหนือช่องเปิดของวงกบประตูและหน้าต่าง ทำให้สามารถก่อผนังเหนือช่องเปิดประตูและหน้าต่างได้ทันทีโดยไม่ต้องเทเสาเอ็นช่วยเร่งงานให้เสร็จได้ภายในวันเดียว ช่วยประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติพิเศษ
  • ช่วยลดเวลาในการทำงาน เพราะสะดวก รวดเร็วมากขึ้น ไม่ต้องรองานเทเอ็นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเดิม
  • ประหยัดต้นทุนค่าวัสดุและค่าแรง เพราะเป็นชิ้นส่วนสำเร็จมาจากโรงงานที่ได้มาตรฐานการันตีคุณภาพ
  • เพิ่มประสิทธิภาพความเป็นฉนวนให้กับผนัง เพราะเป็นวัสดุเนื้อคอนกรีตแบบเดียวกัน ได้เนื้องานเรียบเนียน