Shop

ไม้ระแนง ทีพีไอ

สำหรับทำฝ้าทั้งภายในและภายนอก สามารถทำฝ้าเซาะร่องช่วยระบายอากาศ ทำให้อากาศปลอดโปร่ง เย็นสบาย เหมาะกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และด้วยคุณสมบัติของไม้ที่ตรง ไม่บิดโค้งงอ จึงสามารถใช้เป็นไม้ตกแต่งหรือไม้บังตา สร้างความสวยงามได้อย่างลงตัว

ประเภท ขนาด (ซม.) น้ำหนัก (กก.) ผิว/ขอบ สี
ไม้ระแนง 5 x 300 x 0.8 ซม. 1.7 ลายสัก/ขอบตรง
ผิวเรียบ/ขอบตรง
ผิวเรียบ/ขอบวี
สีธรรมชาติ
7.5 x 300 x 0.8 ซม. 2.6
10 x 300 x 0.8 ซม. 3.5
5 x 180 x 0.8 ซม. 1.1 ลายสัก/ขอบตรง
7.5 x 180 x 0.8 ซม 1.6 ลายสัก/ขอบตรง
ผิวเรียบ/ขอบตรง
ผิวเรียบ/ขอบวี
10 x 180 x 0.8 ซม. 2.1 ผิวเรียบ/ขอบตรง
ผิวเรียบ/ขอบวี